Krynica: Plan zagospodarowania poddano konsultacjom społecznym.

Krynica: Plan zagospodarowania poddano konsultacjom społecznym.
   3 sierpnia (środa) w sali konferencyjnej MPGK odbyło się spotkanie dr. Dariusza Reśko, burmistrza Krynicy z mieszkańcami. Dotyczyło ono omówienia projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego”, a także przedyskutowania w nim planowanych zmian. Dyskusja odbyła się w ramach konsultacji społecznych.

      „Nie da się zadowolić każdego, tym bardziej, że w Krynicy istnieje bardzo dużo ograniczeń. Niemożliwe jest uwzględnienie wszystkich wniosków - podkreśliła inż. Maria Modzelewska, architekt Biura Urbanistycznego w Nowym Sączu. Prelegentka wyjaśniła też, że plan musi zostać uzgodniony m.in. z wojewodą, a także geologami, konserwatorem przyrody, zabytków.
      W czasie spotkania zaprezentowano wstępne mapy przebudowy miasta, wskazujące kierunki jego rozwoju. Ostateczna ich wersja przedstawiona zostanie w I kwartale 2012 r. Wcześniej przeprowadzane będą spotkania w poszczególnych dzielnicach miasta po to, aby mieszkańcy wiedzieli, co i gdzie będzie się budować. Po konsultacjach społecznych projekt planu zostanie wysłany m.in. do Ministerstwa Zdrowia i Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska, a potem przekazany do publicznego wglądu.

Red. fot. aut.

Autor: Webmaster

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica